Monday, 12 March 2018

AUDIT DALAM EKSA BIL. 2/2017

 Pasukan Audit Dalaman EKSA telah melaksanakan pengauditan di ZON SAYYIDINA ABDUL RAHMAN BIN AUF r.a (Aras 2 & 3) pada 9hb November 2017. Berikut adalah penemuan dan penambahbaikan setelah teguran Audit Dalaman EKSA JKSTR. 

  

No comments:

Post a Comment